Transfiguración (2021) Cabello humano, fósforos pegados y quemados e impresión digital/lienzo. 3.70 x 2.05 cm

Artista